انتخاب سرویس محبوب

بازگشت 30 روز گارانتی

سرویس 1GB

فضای دیسک= 1 GB
پهنای باند= نامحدود
HTTP نسخه 2
نوع هارد= SSD Pro
تعداد پایگاه داده= 3
تعداد حساب ایمیل= 5
تعداد دامنه ها= 1
بکاپ دیتابیس= هفتگی
بکاپ فایل= ماهانه
نسخه PHP = 5.6, 7, 8
SSL= رایگان
کشور= آلمان
دیتاسنتر= هتزنر

سرویس 2GB

فضای دیسک= 2 GB
پهنای باند= نامحدود
HTTP نسخه 2
نوع هارد= SSD Pro
تعداد پایگاه داده= 5
تعداد حساب ایمیل= 10
تعداد دامنه ها= 2
بکاپ دیتابیس= هفتگی
بکاپ فایل= ماهانه
نسخه PHP = 5.6, 7, 8
SSL= رایگان
کشور= آلمان
دیتاسنتر= هتزنر

سرویس 5GB

فضای دیسک= 5 GB
پهنای باند= نامحدود
HTTP نسخه 2
نوع هارد= SSD Pro
تعداد پایگاه داده= 5
تعداد حساب ایمیل= 20
تعداد دامنه ها= 3
بکاپ دیتابیس= هفتگی
بکاپ فایل= ماهانه
نسخه PHP = 5.6, 7, 8
SSL= رایگان
کشور= آلمان
دیتاسنتر= هتزنر

سرویس 10GB

فضای دیسک= 10 GB
پهنای باند= نامحدود
HTTP نسخه 2
نوع هارد= SSD Pro
تعداد پایگاه داده= 7
تعداد حساب ایمیل= 50
تعداد دامنه ها= 5
بکاپ دیتابیس= هفتگی
بکاپ فایل= ماهانه
نسخه PHP = 5.6, 7, 8
SSL= رایگان
کشور= آلمان
دیتاسنتر= هتزنر